ยินดีต้อนรับ (Welcome)

flowerwelcomeBgWHT

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งข้อมูล การเมืองการปกครองของประเทศไทยและ ประเทศบรูไน

Welcome sources Politics of Thailand and Brunei.

ชื่อลายผ้า : ต้นไม้เเห่งอาเซียน (Tree of ASEAN)

capture-20151201-191320

มีประเทศทั้ง 10 เป็นความเเข็งแรง เปรียบเหมือนลำต้น มี ใบและดอก เเสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเรื่อยๆ มีหนามเปรียบเสมือน อาวุธปกกันเเละยึดเหนี่ยวกันไว้ไม่ให้เกิดการสั่นคอน

There are 10 countries and it is stronger. Like stems with leaves and flowers live up to prosperity indefinitely. Barbed liken Cover each weapon were not anchor them to the vibrating hammer.

 

 

 

6  6 6

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น